Praktijk

Tandartsenpraktijk Jorna is gehuisvest in het gezondheidscentrum Spikvoorde in Deventer. U vindt hier wie er werken en hoe er invulling wordt gegeven aan deze praktijk voor mondzorg, orthodontie en parodontologie.

De meeste patiënten zijn tevreden over deze praktijk. U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

We proberen het bezoek aan onze praktijk zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Desondanks begrijpen we heel goed dat een tandheelkundige behandeling niet uw hobby is.

Na de behandeling evalueren we prettig, kort en effectief. Mochten uw verwachtingen echter niet zijn waargemaakt, dan is de behandelkamer niet de juiste plaats en is het direct na de behandeling niet het juiste moment om u problemen te verwoorden. U kunt ons mailen. Zo kunnen wij uw punt van kritiek als eventueel verbeterpunt aanwenden. Wij nemen dan op een geschikt moment, indien zinnig en gewenst, contact op.

Na uw periodieke, preventief consult kunnen thuis ook vragen reizen. Mochten wij er niet in zijn geslaagd het één en ander in de tijd die ons gegeven is op u over te brengen schroomt u dan niet contact op te nemen.

Mocht u, nadat we er samen niet uit zijn gekomen, behoefte hebben aan een second opinion dan kunt u advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Deze instantie kan u adviseren over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U doet dat via het speciale contactformulier op Allesoverhetgebit.nl.  TIP raadt soms aan uw probleem aan de KNMT voor te leggen, zodat een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos tussen u en uw behandelaar kan bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden. Uw tandarts is aangesloten bij deze klachtenregeling.